Proč provádět elektrorevize

Revize elektro, elektroinstalací, elektrospotřebičů a elektrického nářadí a revize hromosvodů se provádí měřením s využitím příslušných kalibrovaných revizních přístrojů a odbornou prohlídkou celého zařízení. Pouze kvalifikovaný revizní technik elektro Vám může zajistit bezpečnost těchto zařízení, následně Vám vystaví revizní zprávu či protokol o jeho stavu. V případě zjištění závady Vám také zajistíme opravu do požadovaného stavu.

Revize elektroinstalace vyžadují platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky. V případě zjištění nedostatků může kontrolní orgán (Inspektorát práce) udělit finanční pokuty, a to až do výše 2 000 000,- Kč (dle zákona č. 251/2005 Sb.)

Pravidelné elektrorevize Vám umožní předcházet možným úrazům elektrickým proudem, poškození elektrických zařízení a snižují hrozbu požáru. Naopak pokud neprovádíte revize elektro pojišťovna Vám v případě požáru či úrazu nevyplatí pojistnou částku.

Naším prvořadým cílem je tedy zajistit Vám bezpečný provoz Vašeho elektro zařízení, elektroinstalace a hromosvodů.

Legislativa

Dle platných zákonů a nařízení, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a nařízení vlády č. 378/2001 Sb. je každý provozovatel elektrického zařízení povinen zajistit revize elektro (v daných termínech), a to revize elektroinstalací dle normy ČSN 33 1500, kontrola elektrického ručního nářadí a  elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 a revize hromosvodů podle normy ČSN 62305-3 (případně dle starší normy ČSN 34 13 90).

Vyhláška 73/2010 Sb., která stanovuje vyhrazená elektrická technická zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a bližší podmínky jejich bezpečnosti.

Revizní technik

Revizní technik je podnikatel či zaměstnanec firmy, který vlastní platné oprávnění k provádění revizí elektrických zařízení dodavatelským způsobem, vydaného Institutem technické inspekce. Tento pracovník musí být zároveň držitelem platného osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení, vydaného Institutem technické inspekce.

Druhy revizí elektro

Revize elektroinstalací

Funkčnost a bezpečnost elektrických zařízení musí být pravidelně kontrolována formou elektrorevizí. V bytových objektech se provádějí revize elektroinstalace, elektrických zařízení v intervalu pěti let, v kratších lhůtách se provádějí kontroly elektro, elektrických zařízení v prostorách, kde výrazněji působí vnější vlivy (prádelny, sauny, bazény atp.) Revize elektrických zařízení musí být provedena také po úpravě elektroinstalace.

Revize hromosvodů

Revize hromosvodů se provádí po rekonstrukci nebo instalaci nového hromosvodu a také po uplynutí dané lhůtách pro pravidelné revize (dle platných norem ČSN), a to z důvodů efektivní ochrany Vašeho majetku, zdraví a životů osob před tímto nepředvídatelným přírodním atmosférickým jevem. Díky revizím hromosvodů se tak můžete vyhnout nepříjemnostem ze stran pojišťovny a pojistného plnění.

Lhůty pro revize hromosvodů

Lhůty pro revize hromosvodů se řídí předpisy ČSN 62305 a dříve platnou ČSN 34 1390.

Revize elektrospotřebičů a nářadí

Revizí elektrospotřebičů je myšlena revize kancelářské a výpočetní techniky, domácích spotřebičů, elektrického ručního nářadí a dalších elektrických zařízení. Revizi elektronářadí a elektrospotřebičů se provádí z důvodu bezpečnosti provozu těchto přístrojů a v mnohých případech jsou pravidelné revize vyžadovány legislativou. Provádíme revize ve smyslu platných norem (ČSN 33 1600 ed.2).

Lhůty pro revize elektrospotřebičů

Lhůty pravidelných revizí a kontrol nepřipevněných elektrických spotřebičů a nářadí dle ČSN 33 1600 ed.2

Skupina elektro­spotřebičů Nepřipevněné spotřebiče a nářadí držené v ruce Ostatní nepřipevněné spotřebiče
Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímo uživateli Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání
Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (stavby, zemědělské práce atp.) Třída I 1 × za 3 měsíce 1 × za 6 měsíců
Třída II a III 1 × za 6 měsíců
Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách Třída I 1 × za 6 měsíců 1 × za 24 měsíců
Třída II a III 1 × za 12 měsíců
Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, hotely, kluby atp.). Třída I, II a III 1 × za 12 měsíců 1 × za 24 měsíců
Spotřebiče používané při administrativní činnosti Třída I, II a III 1 × za 12 měsíců 1 × za 24 měsíců

Třídy ochrany:

  • Třída 0. – ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna pouze základní izolací (v České republice je používání spotřebičů této třídy zakázáno)
  • Třída I. – ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a spojením neživých částí spotřebiče s ochranným vodičem sítě (spotřebiče této třídy jsou vybaveny přívodní šňůrou s ochranným vodičem, vidlice je opatřena svorkou ochranného vodiče)
  • Třída II. – ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a přídavnou izolací (spotřebiče této třídy neobsahují neživé části – u spotřebičů této třídy neexistuje ochranné pospojení)
  • Třída III. – ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna bezpečným malým napětím
 

Nabízíme revize elektro, elektroinstalací, strojů, elektrospotřebičů, revize hromosvodů a veškeré související služby!

Naše působnost provádění elektrorevizí je zaměřena na Moravu (Olomoucký, Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský kraj) především v okolí měst jako je Olomouc, Brno, Ostrava, Prostějov, Přerov, Litovel a další. Po dohodě zajistíme revize elektro a hromosvodů v celé České republice.